DPU-พ่อค้า-แม่ขายไทย

MSS เป็น ระะบบสนับสนุนการสื่อสารหลายภาษา หรือ พหุภาษา (A Multilingual Support System for Thai Street Vendors) ออกแบบสำหรับผู้ใช้คนไทยที่ประสบปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน ชาวรัสเซีย หรือ ชาวพม่า

คำแนะนำในการใช้ระบบ

  1. ไม่ต้องโหลด ใช้ได้เลย
  2. พิมพ์เป็นภาษาไทย เช่น “ขอโทษครับ รับเฉพาะเงินบาทเท่านั้น” แล้วกดที่ปุ่ม ระบบจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาแรก
  3. เลือกภาษาอื่นที่จะให้แปล เช่นเป็นภาษา จีน หรือ ญี่ปุ่น

การเรียนภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบของระบบที่สำคัญคือ Console สำหรับการเรียนรู้
ท่านสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้โดยการใช้ระบบดังลิ้งค์ (Link) ที่ให้มาข้างล่างนี้

ตัวอย่างประโยค / ข้อความที่มีอยู่ในระบบ

กรุณาคอยสักครู่
กรุณาตรวจสอบของส่วนตัวของคุณอีกครั้งก่อนลงจากรถ
กรุณาสวมหน้ากากอนามัยด้วยครับ
กรุณาอย่าสูบบุหรี่ในรถครับ
กรุณาเขียนชื่อและที่อยู่
กาแฟกัญชาเราก็มี
ขอดูพาสปอร์ตด้วยครับ
ขอต้อนรับสู่ประเทศไทย
ขอทราบชื่อด้วยครับ
ขอบคุณมาก
ขอโทษครับ
ขอโทษครับ ผมไม่มีเงินทอน
ขอโทษครับรับเฉพาะเงินบาทเท่านั้น
ขอให้ท่านเดินทางด้วยสวัสดิภาพ
คุณดื่มเบียร์ไหมครับ
คุณทานเผ็ดได้ไหม
คุณมาจากไหนครับ

Translate »