สืบสาน “ว่าวไทย” ภูมิปัญญาหลักสี่

Local Curriculum: Career Preparation Department: Grade 3 – Thai Kites หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สืบสาน “ว่าวไทย” ภูมิปัญญาหลักสี่ (การทำว่าวไทย : นายกุน บุญนก) หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สืบสาน “ว่าวไทย”...
แปล »